Risk ve Fırsat Analizleri

Amacımız çok çeşitli mevzuat içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.

Uzun yıllar boyunca yaptıgımız çalısmaların firmamızda oluşturduğu birikimleri, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı muktezalarını , inceleme elemanlarının konuya yaklaşımlarını da dikkate alarak şirketlerde rastlanabilecek sık yapılan hataları ve riskleri tahlile tabi tutup sınıflama gayreti içindeyiz.

Bu çerçevede şirket uygulamalarını üst düzeyde, ikili görüşmeler yoluyla, hızlıca gözden geçirmek ve varsa tipik hataları belirleyip, çözüm önerileri getirerek, konunun çözümünde şirketlere destek sağlamaktır.

Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization ) Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde ilk etapta incelenen ve en çok eleştirilen konu ilişkili şirketleri arasındaki borç, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması olmuştur.

Şirketler mal veya hizmete fazla bedel ödemekle veya almakla eleştirilmiş, borç ilişkisi örtülü sermaye olarak nitelendirilerek bu borçla ilgili faiz ve kur farkının gider olarak dikkate alınmış olması tahriyat konusu yapılmıştır. Gerek uygulamalar da, gerekse eğitimler sırasında karşılaştığımız soruları, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı ve OECD yaklaşımlarını, başka ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak bu konudaki riskleri asgariye indirme konusunda şirketlere destek vermeyi amaçlıyoruz.

Özellikle Türk Mevzuatının bu konularda ayrıntılı hükümler içermemesi nedeniyle, yaygın müşteri ağımız ve yetkin uzmanlarımız ile sahip olduğumuz deneyim sayesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımını öngörerek şirket yönetimlerine güvenli karar alma imkanı sağlıyoruz.

Son yıllarda dünyada ve çevre ülkelerde yogunlaşan yeni ve özellikle dokümantasyon ile ilgili mevzuat, transfer fiyatlamasının bir yandan ciddi ihtilaflara yol açan bir risk yönetim sorunu, bir yandan da şirketler içi ciddi bir planlama firsatı haline gelmesine yol açmaktadır.

ÖZBEY SMMM olarak şirketlere hem yerel düzeyde, hem de güçlü iletişim ağımız aracılığıyla uluslararası düzeyde ilişkili şirketler ile işlemleri konusunda,

  • Etkin risk yönetimi
  • Optimal vergi stratejisi
  • Uygun fiyatlama metodolojileri
  • Fiyat kıyaslama analizleri
  • Dokümantasyon hazırlığı
  • İhtilaf yönetimi

açılarından kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türk şirketlerinin de, artan yurt dişi operasyonları nedeniyle, bu konuda ciddi bir hazırlık içinde bulunması gerektiğine inanıyoruz.

İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi İrtibat bürolarında yürütülen faaliyetlerin vergi ve diger mevzuat hükümleri çerçevesinde riskler yaratabileceği görülmektedir. Oluşturduğumuz uzmanlık gurubumuz, irtibat bürolarının mevcut faaliyetlerini inceleyerek, durumları ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadir.

İlk etapta geniş bir değerlendirme yapılarak tüm yasal hükümler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin irtibat bürosu mantığına uygunluğu konusu irdelenmektedir. Hazırlanan raporda riskli alanlar ve bu konulardaki çözüm önerilerimize yer verilmektedir.

İlk çalısma sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan kısa değerlendirme çalısmaları, uygunluk değerlendirmeleri ile desteklenmektedir.

Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi
Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeleri belge düzenindeki eksiklikler veya hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Amacımız şirketin kullandığı belgeleri tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması çabalarına destek olmaktır.

Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi
Hemem hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Amacımız şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketlere destek sağlamaktadır.

Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Fırsat Analizi
Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye’deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmus şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye’deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle de serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamaların varlığını gözlemliyoruz.

Amacımız mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek serbest bölge gerekse teknoparklarda uygulamaların risksiz sürdürülebilmesine yardımcı olmak ve yararlanılabilecek fırsatlar konusunda işletmeyi haberdar etmektedir.

Damga Vergisi Risk Analizi
Mali idare, şirketlerin düzenlediği türlü belgeleri sözleşme ya da damga vergisine tabi diğer belgeler kapsamında değerlendirerek eleştirebilmektedir. Damga vergisi risk analizi ekibimiz şirketinizin düzenlediği tüm belgeleri gözden geçirerek hazırlayacağı raporda, riskli alanlara ve bu konudaki çözüm önerilerimize yer verecektir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi
Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama , özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz.

Yöneticilerin Sorumluluk Analizi Yaptığımız çalısmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalısmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade ise yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalısmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.