Outsourcing

 • Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi olusturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programlari gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır. Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

  Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

  Kısmı outsource kapsamında, aşagıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanılabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz;

Muhasebe Hizmetleri

 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilğili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
 • Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
 • Enflasyon muhasebesi ile ilğili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalısmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.
 • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Bordro Hizmetleri

 • Bordro hazırlama hizmetleri,
 • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • vSGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
 • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Raporlama Hizmetleri

 • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
 • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Denetim Hizmetleri

 • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması,
 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
 • Varolan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,
 • Yolsuzluk Denetimi.