Denetim Hizmetleri

  • İç Denetim ve Yapılanma Analizi
  • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
  • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
  • Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
  • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
  • SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
  • İç kontrol sistem incelemeleri
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri